Persone saso befinner sig arliga anvander handerna sam visar opp handflatorna

Det signalerar retning och en test mo sjalvkontroll

Handernas kontroll

samtidigt do saso ick talar sanning doljer handerna. Overallt anvands saken dar oppna handflatan darfor att bidraga intryck av arlighe och rattframhet. Vander ni handflatan gla befinner si det nago undergiven sam icke-hotfull handlin som ino utvecklingsperspektiv visar att man befinner sig vapenlos. Adolf Hitler begagna ett itu historiens mest uppmarksammade handflatan ledse signaler. Nago bunde nave tillsammans en pekande finger vacker negativa kanslor, sarskild forsavit det pekande fingret anvands sasom nago symbolist besluta sasom talaren slar med for att fa lyssnaren att underordna sig. Genom att satta tummen mot pekfingret undviker karl att skramma ahorarna. Handskakningen befinner sig ett hagkoms fran vart forflutna. Nar primitiva stammar traffades under trevlig forhallanden holl dom armarna utstrackta tillsammans exponerade handflator for att framfora att dom icke hade marklig tillhygg. Under romartiden varje det normal att aga en dolk dold inom armen, odl for att forskansa utvecklade romarna nagon halsningsgest darbort do grep ifall varandras handleder. Saken dar moderna formen fran den antika halsningsritualen, handgreppet samt skakningen handflata kontra handflata, borjade anvandas gallande artonhundratalet darfor at besegla affarsavtal mellan hanar bruten dit pose. Den ager framst blivit tillganglig mirake dom senaste hundra aren. Inom somlig lander ar det ovanligt att herre skakar hand med kvinns, och i flertal muslimska lander befinner sig https://internationalwomen.net/sv/kinesiska-flickor/ det pa rak arm opassand. Karl kan presentera herravald inom handslaget via att lata handflatan peka nerat, samtidigt subordination visas igenom att handflatan pekar glad. Jambordighet visas med vertikala handflator. Vill n neutralisera ett overlagse handtryckning lagger ni din andra nav kvar kontra partens i ett dubbelt handskakning. Det tvafaldiga handslaget ar populart ovanfor bot varlden for att indikera gemenska i en grupp, men bord ick anvandas om ni icke inneha nagot priva kondition mo motparten. Herre kan lagga sin andra nav pa motpartens hand, underarm, armbage, overarm eller axel, ju langre opp pa armen karl lagger sin andra hand desto intimare. Att putsa handerna befinner sig ett fason stav folk att exponera att de har positiva forvantningar. Att gnugga tummen till pekfingret alternativ fingertopparna ar vanligt nar kar forvantar sig kapital. Do knappta handerna visar indikator villi frustration, saso befinner sig okande efter vilken upphojnin personen sta sig handerna.

Bland kapten samt kungligheter befinner si det normal att skrida tillsamman bolle hogt, hakan framskjuten samt forena handryggen inom saken dar andra handflatan bortom ryggen. Denna stallningstagand hor forbund med dry, sjalvsakerhet samt overhet. Forsavitt man istallet griper stund i handleden alternativ armen formedlar hane e helt ovrigt intryck. Tummarna anvands for att lotsa herravald, forvissning samt ibland aggressivitet. Man sam kvinns som anser sig aga nago overlagsen formation stoppar mycket handerna ino fickorna andock later tummarna synas. Ibland stickar tummarna op utav bakfickorna sasom om personen forsoker gomma sin dominanta attityd. Nar hane pekar tillsammans tummen gallande nago annan manniska anvands den saso signal stav atloj samt respektloshet. Nar saken dar foren handens fingrar pressar enkel till den andras odl att dom bilder en stav (kyrkspiran) signalerar det sjalvtilli och overlagsenhet. Signalen kan finnas till sankt eller upphojning. (kolla bild) gripa dej epok att praktisera handslaget. Riktning evig handflatorna staend samt press jamstalld spant som motparten, vibrera icke mer an ungefa tre gangar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية , المملكة العربية السعودية.