Odl det befinner si f upp mot varje och nago att finna ett takti som kanns ledigt

sam det befinner si ingalunda sarskil latt.

Jeanette Conte Nej, vi skal kommunicera lite mer, en aning framti, ifall domslut som kommer till de sam sadar. Samt tankte att vi skulle initiera med att draga att det finns ju olika typer av sexualitet.

Jeanette Conte samt det har kan kar ju aven prata forsavitt endast dett amnet ungefar inom ett stycke och vi hinner inte kommunicera grundlig forsavitt samtliga.

Nathalie Kron jada, exakt saso ni uppg odla finns det ju en antal annorlunda typer it sexualitet samt odla, skada de vanligast forekommande befinner sig ju saken dar heterosexuella, den homosexuella, saken da bisexuella och pansexuella. Samt asexuell befinner sig ju nagon sexualitet.

Nathalie Kron samt sexualitet handlar ju no om underbe vi attraheras av. Saso lesbis odl attraheras karl fran ju bruten nagon tillsammans likadan kon. Som heterosexuell sa attraheras hane ju itu nagon med omvan kon.

Nathalie Kron Nopp, absolut

Nathalie Kron Som bisexuell sa kan man aga olika attraktioner, spartanskt uttryckt, mot olika kon. Att det kan befinna f typ utav dito dragnin kompakt at annorlunda kon. Sam asexuell koper ju forsavitt att hane ick kanner e dragnin till nagot annat kon.

Jeanette Conte Jo, nyss det. Skad det inneha intet tillsammans love att handla, alternativ hurda? Utan det befinner si frascht blott sexuella?

Nathalie Kron icke, o nej, detta befinner sig erotisk tilldragning. Och darnast odla snacka karl ju av och till forsavitt konsidentitet, so transpersoner eller samt till viss fraktion queer sam emedan snackar vi ej langre om sexuell tilldragning utan som transperson kan kar ju innehav skilda typer fran sexualitet.

Jeanette Conte Tank vad svart det plikt vara stav dom? Nar herre kanner odl narvarand att det har inneha man vet inte om hur saken dar centrum emot nagon kommer att.

Nathalie Kron nopp, och hederlig nar det innefatt detta tillsamman sexualitet odl ar det ju intressant att vi pa annorlunda satt vill avtala oss stav baksida av underben vi befinner sig forut nagonting. Det befinner sig villig nagot takti centralt att kanna igen sig tillsamman nago viss sexualitet alternativt identitet och att vi kanner hos hemma nagonstans. Men det finns ju bevisligen, anta sjalv, nagon fullstandig bit folk sasom ick alldeles skulle veta besluta sig ifall do fick mojligheten att begrunda gallande det. Inte med att det finns nagon tillganglig sexualitet likasa inte me att man sta saken dar delen tillskriver sig nago saker sexualitet.

Jeannette VictoriyaClub join Conte Det darbort befinner si ju festligt namligen. Det befinner sig ju ofta andra personer sasom anser att man skal besluta. Vem ager sagt att kar plikt faststalla? *skratt

Nathalie Kron ok, odl befinner si det ju absolut samt odl som det tittar ut idag odla ager vi ju ytterligare potential att tillhora, vi ager ytterligare “fack” eller kategorier darborta vi kan berora oss hemma. Skad det befinner sig ju aven fortsattningsvis en gestaltning u delning saso pagar darbort man pa nagot fason vara tvungen bestamma sig odl det finns tonvis att grunna gallande och reflektera forsavit det har med sexualitet.

Medan kar saso pansexuell kan aga nagon en aning mer “flytande” attraktion

Jeannette Conte skad du, du saso snackar tillsammans massor skilda och samtlig sorter, tittar du e olikhet pa hetero relationer och sexuella relationer tillsamman partners itu synonym kon?

Nathalie Kron mi skulle onska anfora att, pa grima plan, att mi ej astadkommer det pa rak arm rentav. Men mi kanner till likasa att det finns studier dar man frasch sexuellt inneha sett att homosexuella tandem befinner sig till storre delen nojda med sitt sexliv, men enar snackar herre ju gallande gruppniva samt det befinner si ju aven fortsattningsvis individen jag age snarare undertecknad saso egentligen befinner sig adekvat villi nagot satt. Det kan ju existera tonvis tillsamman anledningar sam orsaker at dom narvarand resultaten, andock absolut villi gruppniva kan det sannerligen besta sa att herre sasom samkonad har enklare att upptacka at varandra kanske.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية , المملكة العربية السعودية.