Fragor och besked om att lite en skolplats

Var kommer mitt barnunge skrida i skolan?

Allihopa avkomma inneha sann till en skolplats inom max par kilometer for arskurs F-3, fyra kilometer pro arskurs 4–6 och sex kilometer forut arskurs 7–9. Avstanden mats fran barnets folkbokforingsadress till skolenheternas adresser. Avstandet galler skolvagen, vilket framfor allt innebara gang- och cykelvag.

Ifall det finns flertal skolenheter som ligger inom dessa kilometergranser sa har ditt avkomma precis till en fran de fyra skolenheter som ligger narmast hemmet pro arskurs F-6 och en av de fem skolenheter som ligger narmast forut arskurs 7–9.

Vi kan ej beratta i forvag vilken skolenhet ditt baby kommer att fa en plats i. Du kan efterlangta varje du helst vill att ditt barnunge gar i skolan. Att du onskar dressera betyder ej att ditt manniskobarn kommer att lite en omrade pa skolenheten. Vilken skolenhet ditt avkomma far beror pa:

Kan mitt baby fa en skolplacering pa andra sidan alven?

Ditt barn kan endast lite en skolplacering gallande andra sidan alven om du aktivt onskar det. Det galler tillika ifall ditt barnunge inneha en skolenhet pa andra sidan alven som en av avta naromradesskolor.

Va hander ifall det ar fler som onskar en skolenhet an va det finns platser?

  1. Eleven har aldre syskon pa aktuell skolenhet i arskurs F-6 nastkommande lasar (syskonfortur)
  2. Relativ nejd
  3. Absolut nejd
  4. Nar tva elever har likadan relativa och absoluta narhet till en skolenhet amna det lottas mellan dessa elever. Detta kan till foredome besta aktuellt nar tvenne elever har likadan bostadsadress.

Jag vill inte ha de skolenheterna som sanning om postorderbrudar ligger i naromradet, hur gor jag?

Ditt barn har ratt till en placering gallande en av de fyra skolenheterna som ligger narmast hemmet forut arskurs F-6 och en av de fem skolenheterna som ligger narmast hemmet forut arskurs 7–9. Ifall du ej vill att ditt baby amna ga i nagon fran de skolenheterna kan du hoppas andra skolenheter. Du kan vilja skolenheter varenda som helst i staden. Att du onskar laroanstalt betyder daremot ej att ditt kidsen kommer att ringa en position gallande nagon av skolenheterna du onskar.

Hur vet jag hur manga elever skolenheterna tar in?

Hur massa elever skolenheter kan fanga varierar och det kan aven andras pundare kungen hur massa som vill skrida kungen respektive skolenhet. Darfor kan vi inte genmale gallande det.

Finns det koer till skolenheterna?

Icke, det finns inga koer till Goteborgs Stads kommunala skolenheter. Det ar Goteborgs Stads regler pro skolplacering i forskoleklass och grundskola som galler nar forvaltningen beslutar var elever amna ga i skolan.

Baksida av underben innebar relativ narhet?

Relativ narhet ar ett metod att mata vilken larling som har storst riktigt till platsen. Relativ nejd innebar att om det ar par elever som vill skrida gallande likadan skolenhet, men det bara finns en position over sa ar det eleven som far langst forlangning fran skolvagen till sin alternativa skolenhet jamfort med den onskade skolan som far platsen. Det behover med andra ord inte besta den student som bor narmast skolenheten som far platsen – utan den studerande som forlorar mest gallande att ej lite den.

Baksida av underben menar ni med skolvag? Hur mater ni den?

Vi mater all stracka i skolvag mellan barnets folkbokforingsadress och adressen till skolenheten. Skolvagen innebara snarare allt gang- och cykelvag. Det kan ocksa innebar gator med trottoar eller vanliga vagar om det saknas gang- och cykelvagar. Vi mater inga stracka fagelvagen.Vi mater ej heller nagra stracka i resvag, det vill anfora hur lang epok det tar att till exempel bege sig med kollektivtrafiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2022 شركة نفوذ للمنتجات الغذائية , المملكة العربية السعودية.